Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

e
[pl. es]

f. [LC] [FL] Lletra e E.
m. [MT] Nombre irracional equivalent a 2,7182..., que és la base dels logaritmes naturals.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions