Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6231/4

Títol

L'accent gràfic 

Tipus d'accent que pot dur cada vocal 

Resposta

L'accent gràfic s'escriu sobre vocals majúscules i minúscules i marca la síl·laba tònica dels mots. En català es distingeixen dos tipus d'accent: l'obert o greu (`) i el tancat o agut (´).

La vocal a, si ha de dur accent, sempre el porta obert, mentre que la i i la u, si en porten, sempre duen l'accent tancat. Per exemple:

à: càmera, fàcil, indià...
í: camí, crítica, típic...
ú: música, rústic, tiramisú...

La e i la o presenten dos sons diferents: obert i tancat. Per exemple:

è: alè, dèria, pèsol...
é: préssec, puré, sénia...
ò: això, còrnia, tòfol...
ó: camió, fórmula, toixó...

 

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions