Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

eixugar

v tr
1 [assecar] enjugar, secar. Eixugar els plats amb un drap, secar los platos con un paño.
2 secar. El sol eixuga les plantes molles de rosada, el sol seca las plantas húmedas de rocío.
3 limpiar, quitar. Em costa molt d'eixugar la pols de la taula, me cuesta mucho limpiar el polvo de la mesa.
4 [un recipient] vaciar. Eixugar el safareig, vaciar el lavadero.
5 [escórrer totalment] dejar seco, secar del todo. Quan muny les vaques les eixuga, cuando ordeña las vacas las deja secas.
6 fig [un deute, un dèficit] enjugar.
7 fig [exhaurir] agotar. Eixugar l'edició d'un llibre, agotar la edición de un libro.

v pron
8 [assecar-se] secarse.
9 [la suor, les llàgrimes] enjugarse.
10 secarse. Amb aquest vent la roba s'eixugarà de seguida, con este viento la ropa se secará enseguida.
11 [la humitat del cos] enjugarse, secarse. S'eixugà les llàgrimes amb el mocador, se enjugó (o secó) las lágrimas con el pañuelo.
12 [el cos] secarse. Eixugar-se el front, els ulls, secarse la frente, los ojos.
13 limpiarse, secarse. Eixuga't els llavis amb el tovalló, límpiate los labios con la servilleta.
14 [un riu, una font] secarse.
15 [una vaca, una cabra] quedarse sin leche.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions