Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

esblaimar

v. tr. [LC] Fer perdre (a alguna cosa) la seva coloració normal, fer esdevenir d'un color menys viu. La claror esblaimava la verdor del bosc.
intr. pron. [LC] El cel s'esblaima clapat de boirines.
v. tr. [LC] Fer empal·lidir. La malaltia no esblaimà el seu rostre.
intr. pron. [LC] La cara del tirà s'havia esblaimat de furor.
intr. pron. [LC] Un color, esdevenir menys viu. La blavor del cel s'esblaimava per la llum.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions