Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6563/3Darrera versió: 30.06.2017

Títol

Com es diu 'en lo sucesivo' en català? 

Resposta

En català per expressar el sentit 'a comptar des d'ara' es poden fer servir locucions com ara en endavant, d'ara endavant (o altres variants, com d'avui endavant), a partir d'aleshores d'aleshores ençà. Per exemple:

D'ara endavant has de ser més caut.
A partir d'aleshores vam treballar junts.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions