Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

avant

adv. [LC] En direcció a un indret que és davant nostre, enllà en el sentit del moviment. Marxar avant. Anar sempre avant.
[LC] en avant loc. adv. En un escrit, en una relació, després, més endavant.
interj. [LC] Exclamació per a encoratjar.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions