Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

guarnir

v tr
1 [fornir d'adornaments] guarnecer, adornar, engalanar, ornamentar. Guarnir un vestit amb llaços, botons, puntes, guarnecer un vestido con lazos, botones, puntas.
2 [un animal de tragí] aparejar, enjaezar.
3 fig [vestir estrafolàriament] emperejilar, emperifollar.
4 [irònicament] fig [entabanar] engatusar, engañar, embaucar. T'has deixat ben guarnir!, ¡como te has dejado engatusar!
5 gràf guarnecer.
6 mar guarnir.

v pron
7 [vestir-se estrafolàriament] emperifollarse, emperejilarse.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions