Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

espalda

f
1 [del cuerpo, de un vestido] esquena.
2 [parte de atrás] esquena, dors m.
3 [de silla, etc] respatller m.
4 mil rereguarda.
5 a espaldas de a esquena (o a l'esquena) de.
6 caer (o caerse) de espaldas caure d'esquena.
7 cargado de espaldas carregat d'espatlles.
8 dar la espalda a uno fig girar (o donar) l'esquena (o l'espatlla) a algú.
9 de espaldas d'esquena. Tiene costumbre de dormir de espaldas, té costum de dormir d'esquena.
10 echarse una cosa a las espaldas fig i fam tirar-se una cosa a l'esquena (o a l'espatlla, o a les espatlles).
11 echarse una cosa sobre las (o sus) espaldas fig i fam prendre una cosa a càrrec seu..
12 guardar las espaldas fig i fam [proteger] guardar (o cobrir) les espatlles.
13 hablar por las espaldas fig i fam dir mal a darrere d'algú.
14 medir las espaldas a alguien fig i fam espolsar l'esquena a algú, prendre la mida de l'esquena.
15 por la espalda [a traición] a traïció.
16 tener buenas espaldas (o tener las espaldas anchas) fig i fam tenir la cara gruixuda, tenir bona (o una bona) esquena, tenir l'esquena grossa.
17 tener las espaldas cubiertas (o guardadas) fig i fam tenir les espatlles cobertes (o guardades).
18 tirar (o tumbar) de espaldas fig i fam fer caure de cul.
19 volver la espalda (o las espaldas) girar (o donar) l'esquena (o l'espatlla, o les espatlles).
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions