Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

carn

f. [LC] [MD] Conjunt dels músculs del cos humà i de molts animals, especialment no incloses les vísceres. La bala li ha travessat la carn fins a l'os.
[LC] [MD] carn viva a) Carn que, en una ulceració, en una ferida, etc., conserva les propietats vitals. Se li ha alçat tota la pell: ensenya la carn viva.
[LC] [MD] carn viva b) La carn pròpiament dita.
[LC] en carn i ossos loc. adv. Un mateix, realment present.
[LC] entre carn i pell loc. adv. Sota mateix de la pell.
[LC] ésser carn i ungla Dues persones, ésser inseparables, pensar, obrar, etc., com si fossin una sola persona.
[LC] perdre les carns Aflaquir-se .
[LC] posar carn Engreixar-se .
[LC] tenir molta carn damunt Ésser gras.
[LC] tenir poca carn damunt Ésser magre.
f. [LC] Polpa 1. Una síndria de carn dolça i sucosa.
f. [LC] Carn recoberta de pell, aparença exterior del cos, especialment referint-se al color. Ensenyar la carn. Només porta una camiseta sobre la carn. Carns belles, blanques, fresques. Mitges color de carn.
f. [IQA] Cara de dins del cuir.
f. [LC] [HO] Carn dels animals considerada com a aliment. Carn de vedella, de bou, de pollastre, de porc, etc. Carn de pèl, de ploma. Carn rostida, a la brasa. Carn de l'espatlla, del pit. Carn picada. Extret de carn. Un peix de carn molt apreciada.
f. [HO] [LC] Carn dels quadrúpedes i dels ocells. Què vols per dinar, carn o peix?
[HO] [LC] carn d'olla Plat compost de carn, pilota, verdures, llegums, embotits i altres ingredients, bullits a l'olla.
[LC] [HO] carn magra Carn de porc corresponent a la cuixa, l'espatlla o el coll.
[LC] [HO] fer carn Un animal carnívor, fer una presa.
[LC] posar tota la carn a la graella Arriscar en una empresa tot allò que hom posseeix.
f. [LC] [DE] carn de canó Tropa inconsideradament exposada a l'acció de l'enemic.
[LC] carn sense ossos Càrrec de molt rendiment i poc treball.
f. [LC] [RE] Carn i certs productes dels quadrúpedes i ocells que l'Església catòlica considera com a aliment gras. Avui no es pot menjar carn, s'ha de menjar peix o verdura.
[LC] no ésser ni carn ni peix No tenir un caràcter ben determinat, no tenir idees definides.
f. [LC] Cos humà, natura corpòria. La resurrecció de la carn. L'esperit és prompte, però la carn és flaca.
[LC] tornar la carn a la terra Morir 1 1 .
f. [LC] [RE] El cos com a habitacle de la concupiscència, de les inclinacions animals. Pecats de la carn. Els estímuls de la carn. Mortificar la carn. La carn és feble.
f. [LC] [RE] Natura humana, humanitat. El Verb s'és fet carn.
[LC] [RE] ésser de carn [o ésser de carn i ossos] a) Ésser subjecte a les misèries i febleses humanes.
[LC] [RE] ésser de carn [o ésser de carn i ossos] b) Ésser capaç de tendresa, de pietat, etc., per la consciència de la misèria de la natura humana.
10 f. [BOB] carn de gallina Rossinyol 2 1 .
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions