Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

quocient

m. [MT] [LC] [PE] [PS] Nombre que resulta de la divisió d'un nombre per un altre. El quocient de 24 per 8 és 3.
m. [PE] quocient intel·lectual Xifra que representa una valoració de la intel·ligència d'una persona i que resulta de dividir l'edat mental per l'edat cronològica real i multiplicar per cent.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions