Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

irregularitat sobrevingudaTERMCAT
Abreviacions