Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

tostar

v tr [Se conjuga como: acordar]
1 torrar.
2 fig [la piel] colrar, torrar.
3 amer fig [zurrar] escalfar, estomacar.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions