Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

romper

v tr
1 rompre, trencar. Romper un plato, trencar un plat.
2 [tela, papel] esquinçar, estripar.
3 [vestido] esbotzar, fer malbé, destrossar.
4 [calzado] foradar.
5 [el agua, el aire] fendre, tallar.
6 fig [interrumpir] rompre, trencar. Romper el silencio, rompre el silenci.
7 fig [un compromiso, trato] trencar, rompre. Romper un trato, trencar un tracte.
8 agr [roturar] rompre.
9 mil rompre, trencar. ¡Rompan filas!, rompeu (o trenqueu) files!

v intr
10 [las olas] rompre.
11 rompre, trencar. Eran amigos, pero han roto, eren amics, però han romput.
12 [comenzar a salir] rompre, trencar, apuntar. El diente ya rompe, la dent ja romp.
13 [empezar] trencar, rompre. Romper el día, trencar el dia.
14 de rompe y rasga que fa tronar i ploure, que fa anar tothom en enrenou.
15 romper a fig rompre a, esclafir a. Romper a reír, a llorar, rompre a riure, a plorar.
16 quien rompe paga qui la fa la paga.

v pron
17 trencar-se, rompre's.
18 trencar-se, rompre's. Romperse un brazo, trencar-se un braç.
19 espatllar-se, fer-se malbé. Se ha roto el ascensor, s'ha espatllat l'ascensor.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions