Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

examen

m
1 [accin de examinar] examen.
2 [prueba escrita u oral] examen.
3 caer en un examen suspendre un examen, no passar un examen.
4 examen de conciencia examen de conscincia.
5 examen de testigos dr examen de testimonis.
6 examen mdico revisi mdica, reconeixement mdic.
7 libre examen lliure examen.
8 salvo examen llevat d'examen. Conforme, salvo examen, conforme, llevat d'examen.
9 someter a examen sotmetre a examen.
10 sufrir (o pasar) un examen passar un examen.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions