Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

censor censora

m. i f. [LC] [PR] Persona que, en una comunitat o en una societat, té per encàrrec vetllar la conducta dels altres, l'observança dels estatuts, etc.
m. i f. [LC] [PR] Persona que té per encàrrec de llegir els escrits a publicar o publicats per jutjar si se'n pot permetre la publicació o la divulgació.
[ECT] [PR] [DR] censor de comptes Persona que dictamina sobre la versemblança de la documentació i de la comptabilitat presentada pels administradors d'una companyia.
[DR] censor jurat de comptes Professional amb estudis mercantils especialitzats que es dedica a l'anàlisi i a la certificació de balanços, de comptes i d'altres documents comptables.
m. [HIH] [PR] Magistrat de l'antiga Roma encarregat de fer el cens de la població i vetllar sobre els costums dels ciutadans.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions