Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fetge d'ànec amb reducció de calvadosTERMCAT   
Abreviacions