Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

pedra

f. [AQ] [GL] [IMI] [AR] Matèria mineral dura i sòlida. Un pont, una estàtua, de pedra. Dur com pedra. Pedra calcària, silícia. Pedra marbre. Pedra de calç.
[AQ] [GL] pedra arenosa Gres 1 .
[AQ] pedra artificial Bloc de formigó de constitució adequada perquè presenti, un cop polida, un aspecte semblant al d'una pedra natural.
[LC] [GL] pedra d'esmolar [o pedra esmoladora] Gres abrasiu que es fa servir per a esmolar.
[GL] pedra tosca a) Pedra volcànica esponjosa i lleugera que constitueix la part superior d'una colada de lava i s'usa per a polir.
[GL] pedra tosca b) Escòria volcànica.
[LC] restar de pedra Expressió que indica una gran sorpresa.
f. [AQ] [GL] [IMI] [AR] Tros de matèria mineral de certa grandària desprès naturalment o tret artificialment d'una roca, emprat ordinàriament com a material de construcció. El noi li va tirar una pedra. Un munt de pedres rodoladisses. Treure les pedres del camí. Posar la primera pedra d'un edifici. Una pedra sepulcral, mil·liar. Tirar la pedra i amagar la mà. La pedra fora de la mà no sap on va. Pedra rodoladissa no posa molsa.
f. [LC] [GL] Mineral molt preuat en joieria per la seva bellesa, duresa, raresa, durabilitat i propietats òptiques, com ara l'esclat, la transparència, la diafanitat, etc. Una pedra falsa.
[LC] de pedra seca loc. adj. Amb les pedres disposades sense cap material de lligament, s'aplica a una construcció.
[LC] no deixar pedra sobre pedra Enderrocar completament.
[LC] passar per la pedra algú Obligar-lo a fer quelcom vencent la seva resistència.
[LC] [AQ] [AR] pedra angular a) Pedra cantonera.
[LC] pedra angular b) Part essencial d'alguna cosa. Jesucrist és la pedra angular de l'Església.
[LC] [AQ] [AR] pedra cantonera Pedra tallada que, juntament amb d'altres, serveix per a construir la cantonada d'un edifici i reforçar-lo.
[AQ] [GL] pedra d'empedrar Llamborda .
[LC] pedra d'escàndol Origen, motiu, d'escàndol.
10  [AQ] [AR] [GL] pedra de tall [o pedra de talla] Pedra tallada en forma regular apta per a la construcció que permet d'ésser tallada o esculpida.
11  [LC] [ML] pedra de toc Pedra emprada per a reconèixer la quantitat de metall fi que conté un objecte d'or o d'argent per la ratlla que hi deixa el frec del dit objecte.
12  [LC] [FS] [AN] pedra filosofal a) Pedra amb què els alquimistes pretenien transformar els metalls ordinaris en or o en argent i obtenir l'elixir capaç de prolongar la vida indefinidament.
12  [LC] pedra filosofal b) Desllorigador 2 .
13  [GL] pedra fina Pedra ornamental menys preuada que la pedra preciosa.
14  [LC] [AQ] pedra foguera Tros de sílex que, colpejat amb un altre tros de sílex o amb acer, treu espurnes.
15  [AF] [GL] pedra litogràfica Pedra calcària de gra molt fi emprada en litografia.
16  [AQ] pedra molera Pedra arenosa que serveix per a fer moles.
17  [AQ] [GL] [AR] pedra picada Pedra de tall.
18  [GL] [LC] pedra preciosa Pedra 2 2 . El diamant, la maragda, el safir i el robí són pedres precioses.
19  [GL] pedra tallada Instrument prehistòric del paleolític fet amb sílex tallat d'una manera basta fent-ne saltar esquerdills.
f. [LC] [MD] Càlcul 1 . Ha fet una pedra. Mal de pedra.
[LC] no posar-se cap pedra al fetge Prendre-s'ho tot amb calma, no preocupar-se per res.
f. [LC] [ME] Precipitació en forma de grans de glaç arrodonits i mig transparents, amb un diàmetre superior a 5 mil·límetres, formats per congelació de l'aigua continguda dins d'un núvol de tempesta. Cau pedra.
f. [ME] Gra de glaç. Han caigut pedres grosses com nous.
[ME] pedra seca Precipitació en forma de pedra que no va acompanyada de pluja. Durant deu minuts ha caigut pedra seca.
f. [LC] [JE] Pedreta, llobí, còdol, amb què es marquen els punts guanyats en certs jocs.
f. pl. [LC] [JE] Cartes que valen punts a qui les guanya.
[LC] fer-se'n set pedres Sortir-ne greument perjudicat.
f. [IT] Màquina de calandrar constituïda per una gran pedra plana i llisa que era emprada per a planxar els teixits, col·locats en un corró, sense fer-los perdre el gra o el relleu entre l'ordit i la trama.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions