Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 175/15Darrera versió: 10.03.2023

Títol

Usos de la preposició fins i fins a 

Resposta

La preposició fins a (o fins) indica un límit o punt final que no s'ultrapassa. A continuació es detallen els casos en què la preposició fins a es manté sense reduir o bé es redueix a fins.

Amb valor espacial:

1. Es manté fins a:

 • Davant d'un nom o sintagma nominal (tret dels encapçalats per un demostratiu). Per exemple: Ves fins a la font. Arribarem fins a una fleca que conec. Anirem junts fins a casa.
 • Davant d'un infinitiu. Per exemple: Seguiu recte fins a arribar a la segona torre.

2. Fins a es redueix a fins:

 • Davant dels adverbis aquí, ací, allà, allí. Per exemple: Hauràs d'arribar fins allà si vols veure-ho.
 • Davant d'algunes preposicions com ara arran o enfront. Per exemple: La cua arribava fins enfront del supermercat.

3. Opcional (fins a o fins):

 • Davant de les preposicions sobre i sota (tot i que generalment s'usa fins a). Per exemple: Neteja bé fins a sobre dels armaris.
 • Davant de l'interrogatiu i relatiu on. Per exemple: No sé fins (a) on arriba aquesta carretera.
 • Davant de l'adverbi baix i les preposicions del tipus dalt, dins/dintre, prop, fora, davant o darrere. Per exemple: Hauríeu de caminar fins (a) dalt de la muntanya.
 • Davant dels demostratius aquest, aqueix i aquell (en aquest cas, també es pot substituir la preposició a per en per evitar la confluència de les dues vocals). Per exemple: Correu fins (a) aquell arbre o Correu fins en aquell arbre.

Amb valor temporal:

1. Es manté fins a:

 • Davant d'expressions temporals que, en altres contextos però sense la preposició fins, també portarien la preposició a. Per exemple: No pots engegar la ràdio fins a les 9 del matí.
 • Davant d'un infinitiu. Per exemple: No deixarem d'investigar fins a resoldre el cas.

2. Fins a es redueix a fins:

 • Davant d'oracions subordinades amb que. Per exemple: No descansarà fins que no ho aconsegueixi.
 • Davant de construccions temporals amb el verb fer. Per exemple: Fins fa una setmana estava de baixa.
 • Davant de sintagmes preposicionals: Fins d'aquí a deu minuts no vindrà. Hi seran fins per Nadal.
 • Davant d'adverbis temporals. Per exemple: Fins avui no he pogut explicar-te res. Fins ben aviat!
 • Davant de noms dels dies de la setmana sense determinant. Per exemple: No tornaran fins dilluns.

3. Opcional (fins a o fins):

 • Davant de sintagmes nominals definits que expressen dates concretes. Per exemple: Ens hi estarem fins (a) l'1 de setembre. No obrirà el negoci fins (a) l'any que ve. Va treballar al teatre fins (a) la tardor de l'any passat.
 • Davant dels demostratius aquest, aqueix i aquell (en aquest cas, també es pot substituir la preposició a per en per evitar la confluència de les dues vocals). Per exemple: No havíem netejat la cuina fins (a) aquell dia o No havíem netejat la cuina fins en aquell dia.

 
Font: Gramàtica de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (19.4.2.2)  

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions