Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

fluix3 -a

adj. [LC] Que no tiba. Una corda fluixa.
adj. [LC] Que no estreny fort. Un lligam fluix.
adj. [LC] Que no és prou fix, prou ferm. Un caragol fluix.
adj. [LC] [MD] Que té poca consistència. Fluix de carns.
[LC] [MD] anar fluix de ventre Evacuar amb molta freqüència.
[LC] [MD] fluix de boca [o fluix de llengua] Bocamoll 2 .
[LC] fluix de molles Que deixa escapar ventositats.
adj. [LC] [MD] Sense fortalesa. Un cop fluix. Una memòria fluixa.
adj. [LC] Que té poca proporció d'alcohol. Un vi fluix. Un licor fluix.
adj. [LC] Que no arriba al grau d'abundància, d'intensitat, etc., que caldria. Enguany la collita serà fluixa. Un color fluix. Un vent fluix.
adj. [LC] Sense fortitud, tremp, solidesa. Fluix de caràcter.
adj. [LC] Que no està a l'altura que caldria en alguna cosa que suposa estudi, aplicació, etc. Aquest alumne ha fet un examen molt fluix.
[LC] de fluix loc. adv. Sense reflexió. Obrar massa de fluix.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions