Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ceto- [o cet-]

[QU] Forma prefixada del mot cetona, emprada per a formar noms de compostos derivats d'una cetona, o que tenen una estructura pseudocetònica, o que contenen en la seva molècula un grup carbonil cetònic. Ex.: cetoxima; cetohexosa; cetoàcid, cetoèster.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions