Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

servir

v. intr. [LC] Ésser útil a algú. De què li serveix d'afanyar-se tant?
v. intr. [LC] Ésser apte o propi a un ús. La boca serveix per a parlar. Els bous serveixen per a llaurar. El xerrac serveix per a serrar. La lectura li serveix de distracció. Això li ha servit de pretext. Ell us servirà de guia.
[LC] fer servir una cosa Usar-la. Si les tisores no tallen, fes servir el ganivet. Aquest cotxe quasi és nou: l'he fet servir ben poc. Ja n'estic tip, només em fas servir d'escarràs!
[LC] fer servir una persona de ninot Fer-ne el que hom vol, fer-lo servir d'objecte de burla, etc.
[LC] servir d'escambell a algú Ajudar a enlairar-lo.
intr. pron. [LC] Fer ús. Per a obtenir això, et pots servir d'ell. Serveix-te del meu bastó. Servir-se d'una destral per a tallar un arbre. No sap servir-se de les mans. Servir-se de mitjans deshonestos.
tr. [LC] Complir els deures que hom té (envers algú). No es pot servir dos amos alhora.
[LC] servir Déu Donar-li culte o adoració.
[LC] servir l'estat Ésser-ne funcionari.
[LC] servir la pàtria Servir-la amb les armes.
intr. [LC] [DE] Ésser soldat en actiu. Ha servit dos anys a l'Exèrcit de Terra. A quina arma heu servit?
intr. [LC] Fer de criat. L'única sortida era posar-se a servir. De jove servia a casa d'un marquès.
tr. [LC] A taula, fer el plat (a algú), abocar-li la beguda, etc. Serviu-vos vós mateix. Una criada que no sap servir a la taula.
[LC] servir un comprador (o un client, etc.) En una botiga, atendre'l. Ja la serveixen, senyora?
[LC] servir un client d'una mercaderia Fornir-la-hi.
[LC] restar algú servit [o restar algú ben servit] Restar malparat, en mala situació, perjudicat. Li n'ha dit de tan grosses que ha restat servit.
[LC] anar algú servit [o anar algú ben servit] Estar equivocat d'esperar alguna cosa. Si et penses que t'ho diré, ja vas ben servit.
tr. [LC] Procurar (a algú) un avantatge amb la pròpia intervenció. Servir algú els seus amics amb gran zel. En què puc servir-te?
tr. [LC] En fórmules de cortesia, estar a disposició (d'algú). —Com us dieu? —Joan, per a servir-vos.
tr. [LC] Fer funcionar, posar en disposició d'ésser usat. Els soldats que serveixen un canó.
tr. [LC] Algú, fornir (allò que li és exigit, demanat). Servir una comanda. Servir el dinar. Serviu-me beguda.
intr. [LC] [SP] En el tennis i en altres esports i jocs, posar en joc la pilota. Ara serveix l'equip australià.
[LC] [SP] servir la pilota Servir 6 3 .
intr. [LC] [JE] Jugar una carta del mateix coll que la que ha jugat el primer jugador.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions