Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7203/2

Títol

'entendre': règim verbal 

Resposta

El verb entendre pot funcionar com a verb transitiu, amb complement directe, o com a verb intransitiu.

1. Com a verb transitiu té el significat de 'percebre amb la intel·ligència el sentit (d'alguna cosa), tenir la intel·ligència, una idea clara (d'alguna cosa)'. Per exemple:

Entén el polonès, però no el parla.
No entenien el problema i per això no el podien resoldre.

2. En canvi, quan s'usa com a verb intransitiu, significa 'tenir coneixements i experiència en una cosa'. En aquest cas, tant la preposició en com de poden introduir el complement que l'acompanya. Per exemple:

Entén en qüestions d'informàtica i Entén de qüestions d'informàtica.
Entenien en vins i Entenien de vins.

A l'hora de pronominalitzar aquest complement, tant si és introduït per la preposició en com de, el pronom que cal usar és hi Per exemple:

No hi entén gaire, en/de qüestions informàtiques (i no no n'entén gaire)
No hi entenien gens, en/de vins (i no no n'entenien gens).

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Abreviacions