Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

oposició neutralitzableTERMCAT
Abreviacions