Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6222/5

Títol

Ortografia de 'g' (ge) i 'j' (jota) 

Resposta

El so de la g de gerani o de la j de joc es representa amb les grafies g o j segons la vocal que aparegui al darrere.

Generalment s'escriu g davant de e, i i s'escriu j davant de a, o, u:

gel, gerra, metge, platges, ginesta, girafa, bugia, règim, etc.
rajar, platja, jardí, esbarjo, joc, jove, rajolí, ajut, jutge; Jacob, etc.

A banda d'aquesta norma general, però, hi ha les excepcions següents en què s'escriu j + e:

  • en els grups -jecc- o -ject-: injecció, objecció, projecció, adjectiu, conjectura, subjecte, trajecte, etc.
  • en alguns mots, com ara: jersei, jeure (i ajeure), jerarca, jeroglífic, majestat, etc.
  • en antropònims i topònims com ara: Jehovà, Jeremies, Jeroni, Jesús, Jericó, Jerusalem, etc.

També trobem com a excepció j + e o j + i en mots d'origen no català com ara jeep, jet, jujitsu o Fiji.

 
Convé notar que g davant a, o, u no sona igual que a ge, gi: gat, gos, gust. Per escriure el so de la g de gat davant e, i cal escriure gu-: guepard, guitarra.  
Consulteu el diccionari per a dubtes sobre les grafies g i j.  

Classificació

Categoria
Ortografia
Abreviacions