Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6230/3

Títol

Ortografia i pronunciació de 'mm'  

Resposta

El grup mm sempre es presenta entre vocals. Per exemple: commemoració, commocionar, commutatiu, emmarcar, gamma, gemma, immune; Emma, etc.

Malgrat que en registres informals de vegades es perd l'allargament de la m, en registres més formals és recomanable pronunciar aquest grup consonàntic allargant el so de la m, per distingir-lo de les paraules que en presenten una de sola. Per exemple: summa fa referència a una 'recopilació' o una 'compilació', mentre que suma designa 'addició'.

 

Classificació

Categoria
Fonètica i prosòdia
Ortografia

Fitxes relacionades

Abreviacions