Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

bord2 -a

adj. i m. i f. [LC] Bastard 1 .
adj. i m. i f. [LC] Nascut de pares desconeguts. Aquella nena era borda, i se l'havien afillada.
adj. [LC] [AGA] Que no produeix fruit, silvestre, no empeltat.
adj. [GL] Que és de mal treballar perquè és massa dur o perquè s'esmicola fàcilment. Pedra borda. Granit bord.
m. [GL] Diamant que no pot ésser aprofitat com a gemma i que, per la seva duresa, és utilitzat industrialment com a abrasiu.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions