Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

canya

f. [LC] [BOS] Planta perenne i rizomatosa de la família de les gramínies, forta i de gran desenvolupament, de fulles amples i flors agrupades en panícula terminal, procedent de l'Àsia, sovint plantada i naturalitzada a les vores de rambles i torrenteres, riberals dels rius i marges de camins (Arundo donax). Un camí vorejat de canyes. El vent vinclava les canyes del torrent.
[BOS] [AGA] canya americana Bambú 1 .
[BOS] canya borda Canyís 2 .
[BOS] [AGA] canya d'Amèrica Bambú 1 .
[BOS] canya d'arenal Borró 4 .
[BOS] [AGA] canya d'Índia Planta de la família de les cannàcies, rizomatosa, de fulles el·líptiques, acuminades i amb grans flors asimètriques, rosades, vermelloses o clapades de groc, cultivada com a ornamental (Canna indica).
[BOS] [AGA] canya de rosaris Canya d'Índia.
[BOS] canya de sabonetes Canya d'Índia.
[BOS] [AGA] canya de sucre Canya dolça a).
10  [BOS] [AGA] canya dolça a) Planta cultivada de la família de les gramínies, rizomatosa, que fa unes canyes robustes i massisses de què s'extreu el sucre (Saccharum officinarum).
10  [BOS] [AGA] canya dolça b) Melca dolça.
f. [LC] [BO] Tija de les plantes gramínies, fistulosa i proveïda d'envans transversals als nusos. Amb quatre brins de bruc i una canya, va fer una escombra. Un canó fet d'un tros de canya. Estar magre, ésser prim, com una canya. Les espigues eren perles, i les canyes, totes d'or.
f. [LC] [BO] Tija buida d'altres plantes.
f. [LC] córrer canyes Figurar un torneig lluitant amb canyes en lloc de llances.
[LC] no deixar canya dreta Fer una gran destrossa.
f. [LC] canya d'una columna Part d'una columna situada entre el capitell i la base.
[LC] canya de l'àncora Part de l'àncora situada entre l'anella i la creu.
[LC] canya de la mitja Part que cobreix la cama.
[LC] [AGP] canya de pescar Estri de pesca fluvial o marítima constituït bàsicament per una tija d'un cap de la qual penja un fil proveït a l'altre cap d'un ham o de diversos.
[LC] canya del pulmó Tràquea 1 .
[LC] canya del rem Part més prima del rem.
[LC] [TRA] canya del timó Arjau .
f. [MD] [AGR] Canyella² .
f. [IMI] En els calçats alts, peça de cuir que cobreix els turmells.
10 f. [IMI] Palla 5 .
11 f. [IMI] [IMF] Tija d'algunes claus de pany.
12 f. [MU] Llengüeta de certs instruments musicals aeròfons.
13 f. [TRA] Barreta que es passa entre els fils d'ordit, durant les operacions de nuar i de teixir, per tal de separar-los i mantenir-los ordenats.
f. [TRA] canya del moc Corda que, partint de l'extrem inferior del moc, s'insereix a cada costat de la roda de proa.
f. [ED] [HO] Aiguardent obtingut de la melassa del sucre de canya.
f. [LC] Mesura de cervesa.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions