Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ploma2

f. [LC] [ZOA] Excrescència dèrmica o tegumentària còrnia de les que cobreixen el cos dels ocells, formada per un canó inserit a la pell, del qual és prolongació una tija solcada proveïda de barbes. Un ocell que no ha posat encara les plomes. Posar, treure, ploma un ocell. Lleuger com una ploma. Un capell adornat amb una ploma d'estruç. Un ventall de plomes. Un coixí de ploma.
[ZOA] ploma tectriu Ploma que cobreix la base de les plomes de la cua o les ales d'un ocell.
f. [LC] [AGP] ploma de gall Ploma blanca que es lliga, com a esquer, a un ham.
f. [LC] [FL] [AF] Ploma d'oca i d'altres ocells que, tallada convenientment, serveix per a escriure. Tallar, trempar, la ploma.
f. [LC] [AF] [FL] Instrument anàleg fet d'una petita làmina metàl·lica terminada en punta fixada a l'extrem d'una tija de fusta, de metall, etc.
[BB] [FLL] ploma de canya Càlam 2 .
[LC] [AF] [ECO] ploma estilogràfica Ploma que porta un dipòsit de tinta incorporat al mànec.
[LC] deixar córrer la ploma [o deixar córrer la ploma sobre el paper] Escriure sense posar-hi gran cura, allargant-se excessivament.
[LC] ésser una bona ploma Ésser un bon escriptor.
f. [LC] Estil o manera d'escriure. Escrit amb ploma hàbil. Té una ploma malèvola.
f. [LC] [FLL] Art d'escriure. Article degut a la ploma d'un bon crític.
f. [TRA] Puntal d'aixecar grans pesos.
f. [FIM] Mesura per a cabals d'aigua, equivalent a uns 2.200 litres per dia.
f. [BOS] Pelaguer plomós.
[BOS] [AGA] ploma de foc Casmant .
[BOS] [AGA] ploma de Santa Teresa Planta de la família de les cactàcies, de tiges carnoses, aplanades i amb dos cantells dentats, sense fulles ni espines, i flors grosses, d'un vermell escarlata, molt vistoses, originària de Mèxic i cultivada com a ornamental (Disocactus phyllanthoides o Nopalxochia phyllanthoides).
f. [ZOI] ploma de mar Invertebrat cnidari antozou dels gèneres Veretillum, Pteroides o Pennatula, que forma colònies amb aspecte de flor.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions