Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

homomorf -a

adj
1 mat homomorfo -fa.
2 gramhomònim
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions