Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

influir

[Se conjuga como: huir]
v intr
1 influir. El clima influye en los hábitos, el clima influeix en les habituds.

v tr
2 influir. Aquellas lecturas le influyeron mucho, aquelles lectures el van influir molt.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions