Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 6863/2Darrera versió: 11.10.2011

Títol

influir o influenciar? 

Resposta

influir en / sobre algú o influir en / sobre alguna cosa v. intr.
influenciar algú o alguna cosa v. tr.

El verb influir, que s'utilitza en el sentit de 'produir un efecte en algú o en alguna cosa d'una manera indirecta', és intransitiu i exigeix un complement amb preposició. Així doncs, no és correcte construir aquest verb amb un règim transitiu, és a dir, amb un complement directe. Per exemple:

La seva mare sempre ha influït sobre / en ell i mai no decideix res per ell mateix (i no La seva mare sempre l'ha influït i mai no decideix res per ell mateix.)

Els seus sentiments no influeixen gens sobre / en la decisió que ha pres (i no Els seus sentiments no influeixen gens la decisió que ha pres.)

D'altra banda, si es vol fer servir un verb transitiu amb un significat similar hi ha el verb influenciar:

La seva mare sempre l'ha influenciat i mai no decideix res per ell mateix.
Els seus sentiments no influencien gens la decisió que ha pres
.

 

Classificació

Categoria
Sintaxi
Lèxic .Lèxic general
Abreviacions