Optimot. Consultes lingüķstiques - Llengua catalana

carącter

m. [FL] [AF] [FLL] Sķmbol grąfic, especialment l'usat per a la notació del llenguatge. Carącters jeroglķfics, cabalķstics. Escriure en carącters arąbics, romans, grecs. Carącters d'impremta, d'escriptura. Desxifrar els carącters d'una inscripció, d'un llibre vell. Carącters inintel·ligibles.
[AF] [LC] bon carącter d'una lletra Dibuix del signe grąfic ben traēat.
[AF] [LC] mal carącter d'una lletra Dibuix del signe grąfic mal traēat.
m. [AF] Peēa de fosa amb quč s'imprimeix un text. Fosa, fonedor, de carącters. Carącters fosos expressament.
m. [EL] [IN] En inform., signe d'un repertori acceptat per convenció que és clarament reconegut i que conté informació, tant si es presenta agrupat amb d'altres com aļllat.
[IN] [EL] carącter alfanumčric Carącter que pertany a un joc que comprčn les lletres de l'alfabet, els carącters numčrics i alguns signes de puntuació.
[IN] carącter blanc Carącter que representa una posició lliure dins una cadena de carącters grąfics.
[IN] [EL] carącter de control Carącter usat per a influir sobre l'enregistrament, el processament, la transmissió o la interpretació de les dades.
[IN] carącter grąfic Sķmbol que un ordinador pot llegir, emmagatzemar, representar o imprimir.
m. [AN] [LC] Signe mągic, cabalķstic.
m. [AN] [LC] Talismą .
m. [RE] Senyal inesborrable que, segons el catolicisme, imprimeixen en l'ąnima els sagraments del baptisme, la confirmació i l'orde, que fa que no es puguin repetir en la mateixa persona. Carącter baptismal.
m. [LC] Tret indicador de la natura essencial d'una persona o d'una cosa pel qual és possible de recončixer-la o diferenciar-la de les altres. Els carącters generals d'una famķlia, d'un ordre, d'una classe. Aquesta histņria té tots els carącters de la veritat.
m. [LC] Suma d'aquests trets. El carącter d'un poble, d'un paķs. El carącter de l'arquitectura grega, de la poesia francesa. El carącter de la joventut, de la vellesa. El carącter d'una malaltia. Una fisonomia sense carącter. Un estil que té molt de carącter.
[AGF] carącter cultural d'un arbre [o carącter cultural d'una planta] Conjunt de caracterķstiques del cultiu d'un arbre, d'una planta, com ara l'hąbitat, la tolerąncia, el port, el creixement, la longevitat.
[LC] amb carącter de loc. prep. En qualitat de. Ha anat a Roma amb carącter d'ambaixador.
m. [FLL] [PS] Tret o trets dominants en la fisonomia moral d'una persona. Tenir bon carącter, mal carącter. Un carącter irascible, violent, lleuger, vanitós, enčrgic. Aquest actor no sap donar bé el carącter dels personatges que representa. Falsejar el carącter. Mantenir-se en carącter.
m. [LC] [FLL] Persona considerada com a exemple tķpic d'un tret moral determinat, personatge creat per un dramaturg, novel·lista, etc. L'avar de Moličre és un carącter admirablement traēat. Els Carącters de La Bruyčre. Els carącters de Dickens. Un escriptor que estudia els carącters que vol representar.
m. [LC] Manera d'ésser moral. Tenir fermesa, forēa, de carącter. Ésser un carącter, tot un carącter. No tenir carącter. L'educació del carącter.
m. [LC] Individualitat, especialment marcada per l'excel·lčncia, la forēa o l'originalitat moral. Pere II fou tan gran pel carącter com pel geni polķtic. El Renaixement fou una čpoca abundant en carącters.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions