Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

inscriure
[quant a la flexió, com escriure]

v. tr. [LC] [HIH] [AR] Gravar sobre pedra, bronze, etc., (paraules, caràcters), especialment per conservar el record d'algú o d'alguna cosa. Inscriure un nom en el marbre d'una tomba.
tr. [LC] [BB] [AD] Apuntar el nom (d'una persona) en una llista, en un registre. Fer-se inscriure en les llistes electorals.
intr. pron. [LC] Fer-se apuntar com a membre. S'ha inscrit en un centre excursionista.
intr. pron. [LC] per ext. Inscriure's en un concurs.
tr. [MT] Traçar (un polígon o un poliedre) en l'interior d'una corba o d'una superfície corba, de manera que tots els vèrtexs siguin punts de la corba o de la superfície corba.
tr. [MT] Traçar (una corba o una superfície corba) en l'interior d'un polígon o d'un poliedre de manera que aquella sigui tangent a tots els costats o les cares d'aquest.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions