Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

torcer

[Se conjuga como: morder]
v tr
1 [retorcer] tòrcer, torçar. Torcer un hilo, torçar un fil.
2 [doblar] tòrcer, torçar. Torcer un alambre, tòrcer un filferro.
3 [desviar] tòrcer, torçar. El prisma tuerce los rayos de luz, el prisma torç els raigs de llum. Torcer el rumbo, tòrcer el rumb.
4 [doblar] tòrcer intr, torçar intr, girar intr, tombar intr. Torcer la esquina, tombar a la cantonada.
5 [distender, dislocar] tòrcer, torçar, dislocar.
6 fig [interpretar mal] tòrcer. Torcer el sentido de mis palabras, tòrcer el sentit de les meves paraules.
7 [un funcionario] corrompre.

v intr
8 tòrcer, torçar, girar, tombar. La carretera tuerce a la derecha, la carretera gira a la dreta.

v pron
9 tòrcer-se, torçar-se. Las cañas se torcían al viento, les canyes es torcien al vent.
10 [un pie] tòrcer-se.
11 fig tòrcer-se. Se torció con los amigos de la facultad, es va tòrcer amb els amics de la facultat. Torcerse los planes de alguien, tòrcer-se els plans d'algú.
12 [el vino, la leche] agrir-se, agrejar-se.
13 [esperanzas, etc] frustrar-se.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions