Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

Fitxa 7336/2

Títol

'malinterpretar' o 'mal interpretar'? 

Resposta

A diferència de determinats verbs compostos, com ara malgastar, que s'escriu amb els dos components aglutinats, l'expressió mal interpretar s'escriu amb els dos termes separats. Per exemple:

No em mal interpretis: jo no volia dir això (i no No em malinterpretis).
Ha mal interpretat les meves paraules (i no Ha malinterpretat les meves paraules).

Cal notar que per fer referència a aquest mateix significat també es pot fer servir l'adverbi malament a continuació del verb interpretar. Per exemple:

No m'interpretis malament: jo no volia dir això.
Ha interpretat malament les meves paraules.

 

Classificació

Categoria
Morfologia

Fitxes relacionades

Abreviacions