Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

jurar

v. tr. [LC] [DR] Afirmar, prometre, apel·lant a Déu, a una cosa jutjada sagrada, a una sanció superior, com a testimoni de la veritat de l'afirmació, de la sinceritat de la prometença. Ho juro per Déu, per tots els sants, per la memòria del meu pare, per la salut dels meus fills. Alçà la mà i digué: Juro!
v. tr. [LC] Afirmar insistint en la veritat de l'afirmació. Et juro que és veritat. Et juro que no ho diré a ningú.
tr. [LC] Comprometre's per mitjà de jurament a complir, respectar, defensar, etc., (alguna cosa). El rei havia jurat el dret i els privilegis del país.
[DR] jurar el càrrec Acceptar-lo per mitjà de jurament.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions