Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

cinta

f. [LC] [IT] [ECO] Teixit que forma una tira estreta. La cinta del barret. Una cinta blanca, vermella. Compra 2 metres de cinta d'un dit d'ample.
f. [LC] per ext. La cinta de ferro d'una roda de carro. Una cinta de cuir.
f. [ECO] Peça de plàstic, de paper, etc., que forma una tira estreta.
[ECO] cinta adhesiva Tira de plàstic, de roba o de paper, que conté, en una de les cares, una capa de substància adhesiva no solidificada.
[LC] cinta aïllant Cinta adhesiva de material tèxtil o plàstic, que s'utilitza per a protegir els empalmaments dels conductors elèctrics.
[ECO] cinta correctora Banda adhesiva enrotllada que serveix, en algunes màquines d'escriure, per a esborrar els caràcters mecanografiats incorrectament.
[IT] cinta de carda Tira composta per tres o quatre plecs de teixit fort units amb cautxú o una cola especial, que porta clavades les pues d'acer en forma de U i constitueix amb d'altres d'iguals la guarnició de la carda.
[ECO] cinta de tinta Banda de niló tintada, que en unes màquines d'escriure, calculadores i impressores matricials, marca el relleu dels tipus damunt el paper per mitjà de la pressió que aquests hi exerceixen durant la composició o la impressió.
[FIF] [CO] [IN] cinta magnètica Cinta en què s'enregistra magnèticament so, imatge o qualsevol tipus d'informació. Cinta de vídeo, magnetofònica, de doble pista. Memòria de cinta magnètica.
[LC] [ED] [FIF] cinta mètrica Cinta de roba, de metall, de plàstic, etc., dividida en metres, centímetres i mil·límetres, o en peus i polzades, que serveix per a amidar longituds.
[IN] [FIF] [TC] cinta perforada Cinta de paper resistent, emprada com a suport d'informació en telecomunicacions i en certes màquines com ara telers, màquines eina, etc.
10 f. [DE] Dispositiu rígid o articulat, en forma de tira, que permet la unió dels cartutxos i facilita l'alimentació de certes metralladores.
f. [HIG] Burela .
f. [HIG] Tira de roba o de pergamí que conté un lema o una llegenda.
f. [MD] Estructura d'un organisme llarga i aplanada, especialment nerviosa.
f. [LC] [TRA] Filada principal de l'entaulament d'una nau, més gruixuda que les altres, situada sota el trancanell des de la proa fins a la popa.
f. [AGP] Teranyina 2 .
f. [AGP] Solta .
f. pl. [LC] [BOS] Planta de la família de les gramínies, força robusta, de fulles basals cintiformes, amb franges longitudinals blanques i grogues, rarament fèrtil, conreada en jardineria (Phalaris arundinacea var. picta).
f. pl. [LC] [BOS] Planta de la família de les liliàcies, de fulles basals cintiformes, amb franges longitudinals blanques i verdes, reunides en una densa tofa, i flors petites blanques, que sol fer llargs brots penjants, terminats en manyocs de fulles a manera de noves plantetes, originària del sud d'Àfrica i cultivada com a ornamental (Chlorophytum capense o C. comosum).
f. pl. [LC] [BOS] Planta de la família de les liliàcies, de fulles cintiformes, gruixudes i de color verd intens, totes en roseta basal, flors blanques o liloses en raïms més curts que les fulles i fruits en baia blavenca, pròpia del Japó i cultivada com a ornamental, sobretot fent parterres (Ophiopogon jaburan).
f. [LC] [ZOP] Veta².
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions