Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

requebrar

v tr [Se conjuga como: apretar]
1 galantejar, tirar floretes.
2 p fr [adular] adular, llagotejar.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions