Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

esbrinar

v tr
1 agr desbriznar.
2 fig averiguar, llegar a saber, descubrir. Difcilment podran esbrinar qui ho ha fet, difcilmente podrn averiguar quin lo ha hecho.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions