Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

equilibri

m
1 fs equilibrio.
2 [harmonia] equilibrio. El difcil equilibri entre la disciplina i la condescendncia, el difcil equilibrio entre la disciplina y la condescendencia.
3 [espectacle de circ] equilibrio.
4 fer equilibris fam hacer equilibrios. Amb aquests sous, han de fer molts equilibris per arribar a fi de mes, con estos sueldos, tienen que hacer muchos equilibrios para llegar a fin de mes.
5 perdre l'equilibri perder el equilibrio.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions