Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

arribar

v intr
1 llegar. Ara arriben els convidats, ahora llegan los invitados.
2 [atnyer] llegar a, alcanzar. La cinta no arribava a tres metres, la cinta no llegaba a (o no alcanzaba) tres metros.
3 [temps] llegar. s arribat el moment, ha llegado el momento.
4 [ascendir] llegar, alcanzar, ascender. L'aigua va arribar fins al tercer esgla, el agua lleg (o ascendi) hasta el tercer peldao (o el agua alcanz el tercer peldao).
5 [tenir extensi, potncia suficients] llegar, alcanzar. Acosta-m'ho, que no hi arribo, acrcamelo, que no llego.
6 llegar, bastar, alcanzar. s massa car i no hi arribem, es demasiado caro y no llegamos. Els diners no hi arriben, el dinero no llega (o no basta, o no alcanza).
7 [durar] llegar, alcanzar, durar. Les provisions no arribaran a (o fins a) final de mes, las provisiones no llegarn a (o hasta) final de mes.
8 [esdevenir-se] pasar, ocurrir. Arribi el que arribi, pase lo que pase.
9 mar arribar.
10 arribar a ir (o venir) a parar. Hem arribat a la mateixa conclusi, hemos ido a parar a la misma conclusin.
11 arribar a llegar a, ir por. Encara no hem arribat a la meitat del llibre, an no hemos llegado a (o vamos por) la mitad del libro.
12 arribar i moldre llegar y besar el santo.
13 arribar lluny fig llegar lejos.
14 mai no s tard quan arriba fig ms vale tarde que nunca, nunca es tarde si la dicha es buena.
15 no arribar ms lluny no llegar a ms.
16 on arribarem? dnde vamos a parar?
17 arribat de poc recin llegado.
18 que (o si) n'arriba a ser, de...! si ser...! Que n'arriba a ser, de tals!, si ser torpe!
19 que (o si) n'arriba a tenir, de...! y que no tiene...! Si n'arriba a tenir, de diners!, y que no tiene dinero!

v pron
20 [anar] llegarse, acercarse, darse una vuelta por. M'hi arribar en dos salts i li ho dir, me acercar en un momento y se lo dir.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions