Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

quinze

adj i m
1 quince. Dem far quinze anys, maana cumplir quince aos.
2 d'avui en quinze de hoy en quince das.

adj i m i f
3 [quinz] quince, decimoquinto -ta. El segle quinze, el siglo quince. s la quinze de la promoci, es la quince de la promocin.

m i f plinv
4 quince. Les quinze primeres, las quince primeras.
5 arribar a tres quarts de quinze fam [tard] llegar a las quinientas (o a las mil y quinientas), llegar a las tantas.
6 anar (o estar) a tres quarts de quinze fam [anar distret] tener la cabeza a las once, estar en las Batuecas (o en Babia).
7 les quinze [hora] las quince.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions