Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

hora

f
1 [unitat de temps] hora. La sessi dur un parell d'hores, la sesin dur un par de horas.
2 fig [molta estona] hora, ao m, siglo m. Ja fa una hora que s a la cambra de bany, hace ya una hora que est en el bao.
3 [distncia recorreguda en una hora] hora. El mas s a una hora de cam, el casero est a una hora de camino.
4 [moment determinat] hora, momento m. s hora de dinar, es hora de comer. Ha arribat l'hora del comiat, ha llegado el momento de la despedida (o la hora de despedirse).
5 [estat del temps] hora. Una hora tranquilla, una hora tranquila.
6 a altes hores (o a alta hora) de la nit (o de la matinada) a altas horas de la noche (o de la madrugada), muy entrada (o avanzada) la noche (o la madrugada), a las tantas de la noche (o de la madrugada).
7 a altra hora a deshora (o deshoras), fuera de tiempo.
8 abans d'hora antes de hora (o de tiempo).
9 a hora baixa al caer el da, a la cada del sol.
10 a hora foscant al caer la tarde, al atardecer.
11 a hores d'ara [en aquests moments] a estas alturas, a estas horas, por estas fechas. A hores d'ara encara no ens han dit res, a estas alturas (u horas) todava no nos han dicho nada.
12 aix sn hores d'arribar? qu horas son esas de llegar?
13 a l'hora a la hora. No arribarem pas a l'hora, no llegaremos a la hora.
14 a l'hora en punt a la hora en punto.
15 anar a l'hora [un rellotge] ir bien.
16 anar a l'hora fig [funcionar] marchar, ir, funcionar. Nois, aix no va a l'hora, chicos, esto no marcha.
17 a primera hora a primera hora.
18 a qualsevol hora a cualquier hora.
19 arribar l'hora llegar la hora.
20 a tota hora (o a totes hores) a todas horas.
21 a ltima (o darrera) hora a ltima hora. A ltima hora del mat, a ltima hora de la maana. A darrera hora se n'ha desdit, a ltima hora se ha echado atrs.
22 bona hora [darrere 'bon dia', 'bona nit'] [no se traduce]. Bon dia i bona hora!, buenos das!
23 darrera hora (o hora suprema, o hora fatal) ltima hora, hora suprema.
24 de darrera (o d'ltima) hora de ltima hora.
25 demanar hora pedir hora.
26 d'hora [aviat] temprano, pronto. Sortirem d'hora, saldremos temprano.
27 donar hora dar hora.
28 d'una hora lluny fig a la legua, a una legua (o cien leguas, o mil leguas). Aix es veu d'una hora lluny, esto se ve a la legua.
29 en bona hora [oportunament] en buena (o buena p fr) hora.
30 en mala hora en mala hora.
31 fer hores [treballar de ms] hacer horas.
32 fora d'hora [inoportunament] fuera de tiempo, fuera de sazn.
33 gran hora de dia (o de la nit) a hora avanzada del da (o de la noche), bien entrado el da (o entrada la noche).
34 hora a hora [per moments] de hora en hora, por momentos.
35 hora cannica crist hora cannica.
36 hora de la veritat hora de la verdad.
37 hora extraordinria (o extra) hora extraordinaria (o extra).
38 hora H hora H.
39 hora lliure [en un horari] hora libre.
40 hora punta hora punta.
41 hores majors, hores menors crist horas mayores, horas menores.
42 matar les hores fig i fam matar las horas (o el tiempo).
43 mitja hora media hora.
44 no veure l'hora [de fer una cosa] no ver la hora.
45 posar a l'hora [un rellotge] poner en hora.
46 quina hora s? qu hora es?
47 quines hores de sortir! qu horas de salir!
48 robar hores al son (o al dormir) robar horas al sueo.
49 tocar hores [el rellotge] dar las horas.
50 una hora ben bona [una hora de rellotge] una hora larga.
51 una hora escassa una hora escasa.
Enciclopdia Catalana
Abreviacions