Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

reeixir

v intr
1 [sortir bé] salir bien. Tot li reïx, todo le sale bien.
2 [tenir èxit] tener éxito. Un escriptor que comença de reeixir, un escritor que empieza a tener éxito.
3 [triomfar] triunfar, hacer carrera (o fortuna), prosperar. Per a reeixir cal audàcia, para triunfar hace falta audacia.
4 tener resultado satisfactorio. L'operació quirúrgica no ha reeixit, la operación quirúrgica no ha tenido un resultado satisfactorio.
5 fer reeixir sacar adelante, hacer que triunfe (o tenga éxito).
6 no reeixir no tener éxito, salir mal.
7 reeixir a llegar a, conseguir, lograr. Ha reeixit a fer tot el que volia, ha conseguido hacer todo lo que quería.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions