Resultats de la cerca frase exacta: 14

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
1. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
-: infermer, infidel, inflar, informació, infusió, ínfim; infrahumà, infraroig, etc. en alguns casos, davant b, p, m: la lletra n es manté en els compostos el primer constituent dels quals acaba en aquesta lletra: benparlat, benpensant; enmig, granment, tanmateix, etc. I també es manté en algun topònim [...]
2. Els accents diacrítics / Plural dels mots amb accent diacrític / Compostos i derivats dels mots amb accent diacrític / Novetats ortogràfiques 2016
Font Fitxes de l'Optimot
2016 la llista de mots que porten accent diacrític s'ha reduït a quinze monosíl·labs d'ús freqüent: bé: 'benefici', adverbi, conjunció, interjecció be: 'anyell', nom de la lletra b déu: 'divinitat' deu: 'font', nombre 10, verb deure, verb dar és: verb ésser/ser es: pronom feble, article salat, nom [...]
3. Accents diacrítics: 'és' o 'es'?
Font Fitxes de l'Optimot
al Pallars Jussà. S'escriu es en els casos següents: quan és un pronom feble: Es renta les mans; quan és un article salat: Segueix es camí; quan és el nom de la lletra e, en plural: Ressegueix les es.  [...]
4. Accents diacrítics: 'bé' o 'be'?
Font Fitxes de l'Optimot
lletra b: S'escriu amb be alta.  [...]
5. Accents diacrítics: 'ús' o 'us'?
Font Fitxes de l'Optimot
de la seva autoritat; quan és una forma del verb usar (en parlars baleàrics i alguerès): Sempre ús el llapis per fer els mots encreuats. S'escriu us en els casos següents: quan és un pronom feble: Us vull donar les gràcies; quan és el nom de la lletra u, en plural: Confon les us amb les [...]
6. Accents diacrítics: 'té' o 'te'?
Font Fitxes de l'Optimot
. S'escriu te en els casos següents: quan és un pronom feble: Vull donar-te les gràcies, Te la portaré demà; quan fa referència a l'arbust o a la infusió de les fulles d'aquest arbust: Tenien plantacions de te, T'estimes més te o cafè?; quan és el nom de la lletra t: S'escriu amb te final, Les tes no [...]
7. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
La lletra ç (ce trencada) és una de les grafies que representen el so de la essa sorda (com el de sac o peça). Altres grafies que representen aquest so són s, ss i c. Es pot trobar ç: a l'interior de mot davant les vocals a, o, u: peça, llençol, traçut, etc. a final de mot: braç, veloç [...]
8. Separació de mots a final de ratlla / Separació de dígrafs: 'ny', 'ss', 'ix', etc.
Font Fitxes de l'Optimot
separen són: ll, ny, gu i qu. Per exemple: pa-lla ca-nya an-gui-la en-ques-ta En canvi, hi ha altres parelles de consonants que sí que se separen. Són les següents: l·l, rr, ss, ix, sc, tg, tj i tx. Aquestes parelles es trenquen a final de ratlla: una lletra queda amb la síl·laba anterior i l'altra amb [...]
9. Apostrofació davant de essa líquida en manlleus / 'el striptease' o 'l'striptease'?
Font Fitxes de l'Optimot
nom de la primera lletra de les quals comença per vocal: l'ftalat de potassi, l'zwitterió (llegit l'esvitterió). En aquests casos, tampoc no es fa servir l'apòstrof ni amb l'article femení la ni amb la preposició de: la ftiriasi, de Schlacht.  [...]
10. Separació de mots a final de ratlla
Font Fitxes de l'Optimot
(i no ce-lobert). No convé deixar una lletra sola ni a començament ni a final de ratlla. Així, en comptes de separar paciènci-a o a-venir, cal fer pacièn-cia i ave-nir. En canvi, sí que es deixa una vocal sola a començament de ratlla si va precedida d'un element apostrofat. Per exemple: l [...]
Pàgines  1 / 2 
Pàgina  1  2  Següent >>