Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

aceptar

v tr acceptar. Aceptar una solución, acceptar una solució. Aceptar una letra de cambio, acceptar una lletra de canvi. Aceptar un castigo, acceptar un càstig.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions