Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

ajustar

v tr
1 [ceñir] ajustar. Ajustar unos pantalones, ajustar uns pantalons.
2 [adaptar] ajustar, adaptar. Ajustar la música a la letra, ajustar la música a la lletra.
3 [concertar] ajustar, concertar. Ajustar un matrimonio, ajustar un matrimoni.
4 [enemigos] reconciliar, acordar.
5 ajustar, acordar, quedar amb. Ajustar un precio, ajustar un preu.
6 [un empleado, un criado] contractar, llogar.
7 [cuentas] ajustar, passar.
8 [saldar] satisfer, saldar, liquidar.
9 gràf compaginar.
10 tecnol ajustar.
11 tecnol [un motor] fer el reglatge.
12 amer [una enfermedad] agafar, arreplegar, atrapar.
13 amer [ahorrar] estalviar.
14 amer [en un examen] exigir, ésser sever.

v intr
15 [adaptarse] ajustar. La puerta no ajusta bien, la porta no ajusta bé.
16 [un vestido] ajustar.

v pron
17 adaptar-se, emmotllar-se. Ajustarse a las normas establecidas, emmotllar-se a les normes establertes.
18 ajustar-se, concordar intr, coincidir intr. Lo que me dices no se ajusta a la verdad, el que em dius no s'ajusta a la veritat.
19 [un vestido] ajustar intr.
20 estrènyer tr. Ajustarse el cinturón, estrènyer el cinturó.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions