Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

papel

m
1 paper. Papel blanco, paper blanc.
2 [escrito] paper.
3 [pedazo] paper. ¿Tienes un papel para envolver esto?, tens un paper per a embolicar això?
4 teatr paper.
5 fig paper. Hacer el papel de director, fer el paper de director.
6 econ [dinero] bitllets pl. Cien euros en papel y diez en metálico, cent euros en bitllets i deu en metàl·lic.
7 econ [valores] paper.
8 pl [documentación] papers.
9 arreglar los papeles arranjar (o arreglar) els papers.
10 blanco como el papel fig [pálido] groc com la cera, blanc com la paret (o el paper).
11 emborronar papel fig embrutar paper.
12 encajar muy bien en un papel fer bé el paper que li escau.
13 hacer buen, mal papel fig fer un bon, un mal paper.
14 hacer el papel de fer el paper de.
15 invertirse (o trocarse) los papeles fig invertir-se (o canviar-se) els papers.
16 jugar un papel representar (o tenir, o fer, o exercir, o complir) un paper.
17 papel apergaminado paper pergamí.
18 papel carbón paper carbó (o d'estergir).
19 papel cebolla, biblia paper ceba, bíblia.
20 papel cuadriculado paper quadriculat.
21 papel cuché paper cuixé.
22 papel de Armenia paper d'Armènia.
23 papel de barba paper de barba.
24 papel de calcar paper de calcar.
25 papel de cartas paper de cartes.
26 papel de dibujo paper de dibuix.
27 papel de envolver (o de embalaje) paper d'embalatge.
28 papel de estaño paper d'estany (o de plata).
29 papel de estraza (o de añafea) paper d'estrassa.
30 papel de filtro paper de filtre.
31 papel de fumar paper de fumar.
32 papel de lija paper de vidre.
33 papel de marca mayor paper gran.
34 papel de música (o pautado) paper pautat (o ratllat).
35 papel de periódico paper de diari, diari.
36 papel de plata paper de plata (o d'estany).
37 papel de seda (o manila) paper de seda (o Manila).
38 papel en blanco paper blanc.
39 papel engomado paper engomat.
40 papel esmerilado paper esmeril (o de vidre).
41 papel higiénico paper higiènic.
42 papel kraft paper "kraft".
43 papel mojado fig i fam paper mullat, lletra morta. Sin su firma esto es papel mojado, sense la seva signatura això és lletra morta.
44 papel moneda paper moneda.
45 papel pintado paper pintat.
46 papel secante assecant, paper assecant.
47 papel sellado (o timbrado) paper timbrat.
48 papel tela paper tela.
49 papel vegetal paper vegetal.
50 papel vergé (o verjurado) paper verjurat.
51 papel vitela paper vitel·la.
Enciclopèdia Catalana
Abreviacions