Optimot. Consultes lingüístiques - Llengua catalana

lletra

f. [AF] [FL] [LC] Signe gràfic dels que representen els sons d'una llengua. L'alfabet català consta de vint-i-sis lletres. La lletra inicial d'un mot.
[LC] [RE] lletra dominical Lletra que en el còmput eclesiàstic assenyala els dies de l'any que són diumenges.
[FL] saber de lletra Saber de llegir.
f. [AF] En tip., tipus que duu, en relleu, la figura d'un signe a fi de poder-lo imprimir.
f. [LC] [AF] [FL] Escriptura 2 . Fer, tenir, bona lletra, mala lletra, una lletra clara, llegidora, il·legible. Lletra gòtica, beneventana. Lletra itàlica, versaleta, negreta.
[BB] lletra cursiva Lletra d'impremta inclinada a la dreta imitant més o menys la lletra manuscrita.
[LC] [AF] lletra de motlle Lletra d'impremta.
[LC] [FL] [AF] [AR] lletra de pal sec Lletra d'impremta feta a base de rectes i corbes de gruix calibrat, sense cap mena d'ornamentació.
[BB] lletra rodona Lletra d'impremta de forma circular i dreta, emprada generalment en la composició de textos de llibres, diaris i revistes.
f. [LC] [DR] Expressió textual, sentit literal. Atenint-nos a la lletra del text.
[LC] lletra morta Llei, convenció escrita, que resta sense efecte, que no s'aplica.
f. [LC] [FL] Carta 1 1 .
[DR] lletra credencial Credencial 2 .
[DR] lletra decretal Lletra escrita per decidir alguna cosa del govern eclesiàstic.
f. [HIH] [DR] [AD] [ECT] lletra de canvi Document mercantil utilitzat com a instrument de crèdit o mitjà de pagament en virtut del qual una persona mana a una altra que pagui una certa quantitat a l'ordre d'una tercera persona, que pot ésser el mateix lliurador, en el lloc, la moneda i el temps convinguts.
[LC] [ECT] lletres en cartera Lletres de canvi esteses que té un comerciant sense dur-les a un establiment de crèdit per a llur descompte o negociació.
f. [MU] Conjunt de paraules posades en música perquè es cantin. La lletra d'una cançó. Sé la tonada, però no sé la lletra.
f. pl. [FLL] [AR] [FL] Disciplines humanístiques, especialment la literatura. Conrear les lletres, les belles lletres. Un home de lletres. La gent de lletres. Una facultat de lletres.
[LC] [PE] primeres lletres Ensenyament primari.
f. [AD] lletra d'un article Part d'un article o d'una norma jurídica que s'identifica per la lletra inicial amb què s'encapçala.
f. [LC] tenir algú molta lletra menuda Ésser molt sagaç.
Institut d'Estudis Catalans
Abreviacions