Optimot. Consultes lingstiques - Llengua catalana

adelantado -da

adj
1 avanat -ada, avenat -ada, aprofitat -ada. Un alumno adelantado, un alumne avanat.
2 que s'avana, que va avanat. Un reloj adelantado, un rellotge que s'avana.
3 avanat -ada, bestret -a, anticipat -ada. Un cobro adelantado, un cobrament avanat.
4 avanat -ada, evolucionat -ada. Estamos en una regin econmicamente adelantada, estem en una regi econmicament avanada.
5 [deporte] llarg -a. Un pase adelantado, una passada llarga.
6 llevar (o tener) adelantado eso (o todo eso) tot aix que tinc (o tens, o tenim) per endavant.
7 por adelantado per endavant, a la bestreta.

m
8 hist governador [d'una regi fronterera].
9 adelantado de corte (o de rey) hist jutge de cria (o de cort).
10 adelantado de Indias hist cnsol, governador [d'ndies].
11 adelantado de mar almirall [amb jurisdicci sobre un territori d'ultramar].
Enciclopdia Catalana
Abreviacions